Ostatní provozovny

Bistro

Telefon: 77741040, objednávky jídel 776196987
Zodpovědná osoba: Romana Čermáková
Umístění: suteren

Kadeřnictví

Telefon: 373723349
Zodpovědná osoba: Novotná Lenka
Umístění: suterén

Kosmetika

Telefon: 607 736 939

Zodpovědná osoba: Martínková Andrea
Umístění: 5. patro

Pedikúra

Telefon: 373723349
Zodpovědná osoba: Chaloupková Ludmila
Umístění: suterén

header custom

Poliklinika Bory spol s r.o.
Čechova 44, Plzeň

ústředna: 373 723 111
e-mail: info@poliklinikabory.cz